#2367
admin
Keymaster

– Dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC được áp dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới thông qua thẻ định danh E-tag dán trên phương tiện, giúp phương tiện dán E-Tag khi lưu thông qua trạm thu phí không phải dừng chờ thanh toám

Đây là thông tin bên mình tìm hiểu được ạ