#2453
admin
Keymaster

Chú để ý lúc nó đang lẽ ra rẽ trái thì lại rẽ phải, vậy thì vào code chỉnh rẽ trái thành rẽ phải là ok thôi