Lập Trình C# Điều Khiển Arduino Uno R3: Hướng Dẫn Từ A-Z

Lập Trình C# Điều Khiển Arduino Uno R3: Hướng Dẫn Từ A-Z

Lập trình C#, Lập trình Ứng dụng, Tài liệu
Arduino Uno R3 là một trong những board mạch phổ biến nhất trên thị trường, được nhiều người yêu thích bởi khả năng linh hoạt và dễ sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng chúng ta có thể điều khiển Arduino Uno R3 bằng ngôn ngữ lập trình C#. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lập trình C# để điều khiển và tương tác với Arduino Uno R3. 1. Giới thiệu về Arduino Uno R3 Arduino Uno R3 là một board mạch vi điều khiển dựa trên ATmega328P. Nó có 14 chân digital input/output, 6 chân analog input, một osilator tinh thể 16 MHz, một kết nối USB, một jack nguồn, một header ICSP và một nút reset. [caption id="attachment_1849" align="alignnone"…
Read More