Shinkanzen Masuta Choukai N2 (sách + audio)

“Shinkansen Master N2 Choukai” (thường được biết đến với tên tiếng Nhật là “新完全マスターN2 聴解”) là một phần trong bộ sách “Shinkansen Master” dành cho những người đang chuẩn bị thi N2 của kỳ thi Nihongo Nouryoku Shiken (JLPT – Japanese Language Proficiency Test).

“Choukai” trong tiêu đề sách nghĩa là “nghe hiểu”. Do đó, cuốn sách này tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật cho học viên.

Các đặc điểm nổi bật của “Shinkansen Master N2 Choukai” bao gồm:

Nội dung phong phú: Cung cấp nhiều bài nghe với nhiều chủ đề và tình huống thực tế, giúp người học làm quen với đa dạng từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho kỳ thi N2.

Bài tập thực hành: Sau mỗi bài nghe, sách cung cấp các bài tập để kiểm tra hiểu biết và kỹ năng nghe của người học.

Đáp án và giải thích: Để giúp người học tự học một cách hiệu quả, cuốn sách đi kèm với đáp án và giải thích chi tiết cho mỗi bài tập.

CD kèm theo: Mỗi cuốn sách thường đi kèm một hoặc nhiều CD, chứa các bản ghi âm cho phần nghe, giúp người học thực hành kỹ năng nghe một cách thực tế.

Dành cho những ai muốn nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật ở trình độ N2, “Shinkansen Master N2 Choukai” là một lựa chọn tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *