Hỗ trợ online
  • Nhân viên kinh doanh Hà Nội
  •   0364422772
0 - 3,400,000 đ        

[CODE MẪU] CÁNH TAY ROBOT TỰ ĐÔNG

Code mẫu cánh tay robot tự động

Chào các bạn. Vì có  rất rất nhiều bạn sau khi nhận được cánh tay robot cảm thấy bối rối khi chưa có code nào có thể sử dụng được cánh tay robot một cách ngay và luôn nên ở bài viết này mình xin đặt luôn một code mẫu chạy tự động để các bạn đỡ thấy bối rối nha.

#include <Servo.h>
Servo khop1; //0-180
Servo khop2; //96-180
Servo khop3; //97-180 56-180
Servo khop4; //10-45
void setup() {
Serial.begin(9600);
khop1.attach(2);//0-180
khop2.attach(3);//96-180
khop3.attach(4);//97-180 56-180
khop4.attach(5);//15-45
servoPosition(90, 100, 100, 50);
}

void loop() {
servoPosition(90, 100, 100, 50);
delay(1000);
servoPosition(126, 100, 100, 50);
delay(1000);
servoPosition(126, 100, 100, 26);
delay(1000);
servoPosition(126, 159, 78, 26);
delay(1000);
servoPosition(126, 159, 78, 48);
delay(1000);
servoPosition(126, 124, 78, 48);
delay(1000);
servoPosition(57, 124, 78, 48);
delay(1000);
servoPosition(57, 152, 78, 48);
delay(1000);
servoPosition(57, 152, 78, 20);
delay(1000);
servoPosition(57, 119, 78, 20);
delay(1000);
servoPosition(90, 119, 78, 20);
delay(1000);
}

void servoPosition (byte servo1, byte servo2, byte servo3, byte servo4)
{
khop1.write(servo1);
khop2.write(servo2);
khop3.write(servo3);
khop4.write(servo4);
}

TIN TỨC KHÁC

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm