Hỗ trợ online
 • Nhân viên kinh doanh Hà Nội
 •   0364422772
0 - 3,400,000 đ        

Kế hoạch tổ chức thi Olimpic 30/4 năm 2020


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng10 năm 2019
 
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Cuộc thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - Năm 2020
(Ho Chi Minh City Olympiad April)
 
Cuộc thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh là một cuộc thi học sinh giỏi hàng năm dành cho học sinh khối 10 và 11 không chuyên các trường THPT của các tỉnh phía Nam do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Từ năm học 2018 – 2019, Kỳ thi mở rộng sân chơi dành cho các học sinh THCS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Kể từ năm học 2019 – 2020, thống nhất gọi chung là Cuộc thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City April Olympiad), được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 3 (THCS) và tuần đầu tiên của tháng 4 hàng năm (THPT), được tổ chức bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Tổ chức thông báo kế hoạch cho Kỳ thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2020 như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 1. Mục đích
Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực, tạo nguồn rèn luyện đội ngũ học sinh thi học sinh giỏi các cấp.
Trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên của các trường có học sinh tham gia kỳ thi.
Tạo điều kiện để các giáo viên và học sinh tiếp cận nội dung kỳ thi tốt nghiệp và đại học, đưa dạy học gắn liền với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả dạy học.
Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, giảng dạy giữa giáo viên và học sinh các tỉnh, thành ở khu vực phía Nam.
Mở rộng các môn thi về giáo dục STEM và Robot để Olympic không chỉ là sân chơi về học thuật mà cả về khoa học công nghệ trong cuộc sống cho học sinh Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành bạn.

2.Yêu cầu

Kỳ thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh giỏi bộ môn, đảm bảo được tính trung thực, công bằng, bình đẳng và khách quan.
Tổ chức khoa học, gọn nhẹ.
 

II.NỘI DUNG TỔ CHỨC KỲ THI

1. Bảng thi
Cuộc thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh với các bảng thi:
- Bảng THPT Dành cho học sinh khối 10, 11 các trường THPT, học sinh học tại các và học sinh các lớp không chuyên của trường chuyên tại các tỉnh/thành phía Nam.
- Bảng THCS Dành cho học sinh  khối 6,7,8 các trường THCS trên  địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận Thành phố Hồ Chí Minh (bảng Robot).
2. Môn thi
Bảng THPT tổ chức bao gồm các phần thi:
- Các bộ môn văn hóa gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin học, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật (riêng môn ngoại ngữ có thi phần nghe)
- Các bộ môn Ứng dụng STEM: Xe thế năng, Robot (A, B, C).
- Bộ môn giải toán trên máy tính cầm tay các bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh.
Bảng THCS tổ chức bao gồm các phần thi:
- Các bộ môn văn hóa gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sử, Địa, môn Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và  môn Lịch sử và Địa lý.
- Các bộ môn Ứng dụng STEM: Xe thế năng, Robot (A, B, C).
3. Đối tượng dự thi và số lượng tham dự
a. Tất cả học sinh đang học trong các trường trung học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các trường trung học các tỉnh thành phố phía Nam và các tỉnh khách mời tham gia cuộc thi.
b. Mỗi học sinh chỉ tham gia một môn thi theo khối lớp mình đang học. Học sinh lớp chuyên không được tham gia bảng dành cho học sinh không chuyên (ngoại trừ các nội dung Ứng dụng STEM).
c. Cuộc thi chỉ tổ chức thi đối với môn thi có các đơn vị khác nhau đăng ký dự thi và số lượng thí sinh đủ để xét giải theo nguyên tắc làm tròn lên.
d. Mỗi trường THCS, THPT, TT.GDTX, TT.GDNN-GDTX được xem là một đơn vị dự thi.
Mỗi đơn vị dự thi đăng ký tối đa 3 học sinh/khối/môn đối với các môn văn hoá và 02 đội/môn đối với các bộ môn Ứng dụng STEM, một đội không quá 2 học sinh. Số lượng môn thi ở mỗi khối nhà trường tham gia do nhà trường chọn lựa và quyết định.
e. Bảng đăng ký môn thi và số lượng thí sinh dự thi từng môn phải được gửi về Ban tổ chức trước ngày thi ít nhất 60 ngày. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi các môn thi phải được gửi về Ban tổ chức trước ngày thi ít nhất 30 ngày; sau thời hạn này, không điều chỉnh danh sách thí sinh đăng kí dự thi.
f.  Đối với Bảng THPT: 05 trường THPT của Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt trong kỳ thi năm 2019 do Ban tổ chức thông báo được cử hai đội dự thi, trong đó một đội đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xét giải cùng các tỉnh, thành bạn.
4. Nội dung thi
- Các môn văn hoá nội dung thi nằm trong phạm vi Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đồng thời kiến thức thực tiễn ngoài đời sống.
- Các môn ứng dụng STEM thi theo nội dung:
+ Xe thế năng: Dựa trên việc vận dụng các kiến thức, kỹ năng về toán học, khoa học kỹ thuật và công nghệ, thí sinh tìm tòi và thử nghiệm để thiết kế, chế tạo và thi đấu theo qui định. Chủ đề thi từng năm được công bố vào đầu năm học.
+ Robot: dùng các bộ Robot thiết kế, lập trình và điều khiển để Robot thực hiện nhiệm vụ. Chủ đề và thể lệ, thi được công bố vào tháng 12/2019.
5. Thời gian làm bài thi và hình thức thi
- Bảng THPT: Thời gian làm bài thi của các môn văn hoá và môn Tin học là 120 phút. Riêng môn giải toán trên máy tính cầm tay thời gian làm bài 90 phút (trắc nghiệm điền khuyết). Hình thức thi là thi viết. Môn Ngoại ngữ có phần thi nghe, riêng môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính.
- Các môn ứng dụng STEM thi theo bảng. Thể lệ dự thi các môn ứng dụng STEM (đính kèm).
- Bảng THCS: Khối 6, 7, 8 thời gian làm bài 90 phút.
6. Đề thi
 Ban tổ chức quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi. Để đảm bảo tính khách quan, công bằng cho các thí sinh dự thi, đề thi sẽ do chuyên viên bộ môn của Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách.
7. Địa điểm tổ chức cuộc thi
Sở Giáo dục và Đào tạo giao các đơn vị đăng cai các bảng thi:
- Bảng THPT: giao Cụm chuyên môn 8 (Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức) và Trường THPT Phước Long đăng cai tổ chức.
- Bảng THCS: phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 và trường THCS Trần Văn Ơn, Quận 1 đăng cai tổ chức.
8. Thời gian tổ chức thi
Bảng THPT
- Kỳ thi được tổ chức trong các ngày 03, 04, 05 tháng 4 năm 2020.
- Ngày 03/4/2020: họp Ban tổ chức, xét duyệt và thông qua chương trình làm việc trong các ngày thi, tiến hành sao in đề thi.
- Ngày 04/4/2020: thi, chấm thi và hội thảo chuyên môn.
- Ngày 05/4/2020: tổng kết và phát giải.
- Ngày thi: Sáng thứ Bảy 04/4/2020: từ 8g00 đến 10g00 (Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7g00 ngày 04/4/2020).
- Chấm thi: Hội đồng chấm thi làm việc từ 13g00 ngày 04/4/2020.
Bảng THCS:
- Kỳ thi được tổ chức ngày 20 tháng 3 năm 2020.
- Ngày 20/3/2020: thi.
- Ngày 25/3/2020: chấm thi.
- Ngày 27/3/2020: tổng kết và trao giải.
Riêng môn Robot (A, B, C) của Bảng THPT và THCS: Ngày 20, 21, 22/3/2020
Thời hạn đăng ký
- Các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký trực tuyến danh sách cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, học sinh dự thi trên Hệ thống thông tin quản lý giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian đăng ký danh sách Bảng THPT từ 28/02/2020 đến 02/3/2020.
Thời gian đăng ký danh sách Bảng THCS từ 10/02/2020 đến 03/3/2020.
- Các đơn vị dự thi ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thông tin cán bộ quản lý nhà trường (theo mẫu) gửi về địa chỉ mail Olympiadhcm@hcm.edu.vn trước ngày 30/12/2019.
- Số lượng cán bộ coi thi đề cử của mỗi trường = (số thí sinh của trường/10) được làm tròn tăng.
- Số lượng cán bộ chấm thi đề cử: 1 người/môn/trường cho các môn mà trường có dự thi.
- Ngày 10/3/2020 (Bảng THCS) và 19/3/2020 (Bảng THPT) Ban tổ chức sẽ thông báo danh sách cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, thí sinh dự thi và số báo danh, phòng thi, địa điểm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT.
- Các đơn vị kiểm tra danh sách thí sinh, tiến hành in thẻ dự thi cho học sinh (thẻ dự thi có dán ảnh, ghi đủ các chi tiết, hiệu trưởng ký tên và đóng dấu). Học sinh mang theo thẻ dự thi khi đi thi.
9. Cơ cấu giải thưởng
Tổng số giải, từ Huy chương Đồng trở lên, không vượt quá 60% số thí sinh dự thi; theo tỉ lệ từng bảng cụ thể:
- Bảng THPT: 10% Huy chương Vàng, 20% Huy chương Bạc, 30% Huy chương Đồng; (Bảng Thành Phố Hồ Chí Minh và Bảng Tỉnh, Thành phố)
- Bảng THCS: 10% Huy chương Vàng, 20% Huy chương Bạc, 20% Huy chương Đồng;
a. Học sinh đạt giải trong cuộc thi được cấp Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Huy chương cuộc thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh.
c. Học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đạt huy chương Vàng trong cuộc thi, nếu đủ các điều kiện sau:
- Học lực và hạnh kiểm học kỳ 1 năm dự thi đạt từ khá trở lên
- Điểm trung bình cả học kỳ 1 trên 7,0;
- Điểm trung bình môn dự thi từ 8,0 trở lên.
- Điểm bài thi từ 10,0 trở lên.
- Điểm số xếp hạng từ 1 đến 3 ở mỗi môn/khối.
Được công nhận đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố và được đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng Khen.
d. Đối với học sinh tỉnh/thành phố ngoài Thành phố Hồ Chí Minh có điểm số xếp hạng nhất mỗi môn/khối được cấp giấy chứng nhận và giấy khen của Ban tổ chức cuộc thi.
10. Khoản thu hỗ trợ công tác tổ chức
- Cuộc thi là sân chơi truyền thống cho học học sinh trên địa bàn thành phố và ngoài thành phố tham gia cọ xát, đánh giá năng lực để tham gia các kỳ thi cấp quốc gia. Việc đăng ký tham gia trên tinh thần tự nguyện. Khoản thu đóng góp tham gia kỳ thi, các đơn vị cân đối từ nguồn kinh phí hoạt động hoặc nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.
- Phí hỗ trợ công tác tổ chức (300 000 đồng (ba trăm ngàn đồng) cho mỗi thí sinh học sinh dự thi) do trường nộp cho Ban tổ chức tại trường đăng cai theo từng bảng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước ngày 10/3/2020:
+ Bảng THPT: THPT Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Bảng THCS: THCS Trần Văn Ơn, Quận 1
- Các đơn vị đăng cai tổ chức chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban tổ chức thực hiện các hoạt động thu chi, quyết toán kính phí tổ chức theo dự toán và đúng qui định thu chi tài chính.
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được phân công đăng cai có trách nhiệm hỗ trợ Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ và được sử dụng con dấu của đơn vị trong văn bản, nội dung liên quan đến công tác coi thi, chấm thi và công tác tài chính trong quá trình diễn ra kỳ thi tại đơn vị.
11. Phát giải
- Bảng THPT: từ 9g30, Chủ nhật ngày 05/4/2020 tại địa điểm do Ban Tổ chức thông báo, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, giấy khen và giấy chứng nhận cho đơn vị trường để trường tổ chức trao lại cho HS vào thời điểm thích hợp của mỗi trường, mỗi tỉnh, thành.
- Bảng THCS: Ngày 27/3/2020, tại địa điểm do Ban Tổ chức thông báo, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, giấy khen và giấy chứng nhận cho đơn vị trường để trường tổ chức trao lại cho HS vào thời điểm thích hợp của mỗi trường theo đơn vị quận huyện.

III.BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Thành phần Ban chỉ đạo cuộc thi: lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo Phòng GDTrH Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phần Ban tổ chức cuộc thi: lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành tham gia; các Cụm trưởng chuyên môn THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Trường THCS Trần Văn Ơn, THPT Phước Long và lãnh đạo trường THPT địa điểm tổ chức thi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

IV.PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức; tham mưu văn bản tổ chức và danh sách Ban tổ chức.
- Hỗ trợ công tác tổ chức, điều động giám thị, giám khảo.
- Hỗ trợ tổ chức xây dựng đề thi.
2. Các đơn vị đăng cai tổ chức kỳ thi
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.
- Tiếp nhận danh sách các đoàn tham dự kỳ thi, báo cáo Ban Chỉ đạo.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác coi thi, chấm thi; đón tiếp và hỗ trợ các đoàn.
- Phối hợp với Hội đồng ra đề thi để thực hiện công tác ra đề thi theo đúng quy định.
- Cùng Ban tổ chức thực hiện các Giấy khen, huy chương…
- Tổ chức chương trình Lễ khai mạc, phát thưởng và bế mạc kỳ thi.
3. Các đơn vị tham dự
- Lập danh sách lãnh đạo, giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi gửi về Ban Tổ chức.
- Thực hiện tốt các qui định của kỳ thi.

V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Từ 05/9/2019 đến 20/10/2019: Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức kỳ thi.
 • Từ 21/9/2019 đến 31/10/2019: Triển khai kế hoạch đến các đơn vị.
 • Từ 24/12/2019 đến 02/3/2020: Các đơn vị lập danh sách tham dự gửi BTC.
 • Từ 04/3/2020 đến 08/3/2020: Tổng hợp danh sách, báo cáo về BTC.
 • Từ 11/3/2020 đến 15/3/2020: Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, tham mưu
Quyết định thành lập Hội đồng thi, điều động giám thị, giám khảo kỳ thi.
 • Từ 17/3/2020 đến 22/3/2020: Tiến hành tổ chức kỳ thi THCS.
 • Từ 03/4/2019 đến 05/4/2020: Tiến hành tổ chức kỳ thi THPT.
 • Ngày 05/4/2020: Tổng kết, trao giải; chuyển giao đơn vị đăng cai Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Rút kinh nghiệm về công tác tổ chức.
Kế hoạch này được phổ biến đến các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh và Sở GDĐT các tỉnh, thành được mời tham gia./.
 
Nơi nhận:
 • UBND Thành phố (báo cáo)
 • Các Sở GDĐT các tỉnh thành (để phối hợp);
 • Các Phó Giám đốc (để phối hợp);
 • Các phòng ban Sở (để phối hợp);
 • Các phòng GDĐT quận huyện (để thực hiện);
 • Các trường THPT (để thực hiện);
 • Lưu: VP, GDTrH

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 
 
 

 

TIN TỨC KHÁC
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm