Hỗ trợ online
  • Nhân viên kinh doanh Hà Nội
  •   0364422772
0 - 3,400,000 đ        

Tự học arduino bài 13- Bài hướng dẫn nhận tín hiệu từ nút nhấn

Tự học arduino bài 13- Bài hướng dẫn nhận tín hiệu từ nút nhấn

Nút nhấn là một thiết bị điều khiển cơ bản cho các dòng vi điều khiển. Ở video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng nút nhấn nhé

Bài viết liên quan

Bộ kit arduino robot

Khóa học lập trình điều khiển

Video hướng dẫn nhận tín hiệu từ nút nhấn

 

 

Code mẫu tham khảo

 
 

void setup() {
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
if (digitalRead(12)==0) digitalWrite(13,1);
else digitalWrite(13,0);
}

 

Viết cụm lệnh trên nhưng các câu lệnh nằm trong ngoặc (cái này là gợi ý để chúng ta viết 1 cụm lệnh)

void setup() {
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
if (digitalRead(12)==0)
{
digitalWrite(13,1);
}
else
{
digitalWrite(13,0);
}
}

 

Bài tập

Bài tập 1: Sử dụng nút bấm để khi nhấn nút đèn tắt và thả nút đèn bật
Bài tập 1.1: Đổi chân input vào chân 8, chân ra đèn vào chân 10 và thực hành bài tập 1.

Baì tập 2: Lập trình để khi bấm nút thì đèn nháy 3 lần
Gợi ý:
Cấu trúc lệnh if sẽ là như sau
if (digitalRead(12)==0)
{
//Viết cụm lệnh nháy led 3 lần vào đây
}
else
{
digitalWrite(13,0);
}

Bài tập 3: Lập trình 2 nút bấm để
Nút 1 bấm làm đèn 1 sáng
Nút 2 bấm làm đèn 2 sáng
Bài tập 4: Lập trình 3 nút bấm để
Nút 1 bấm làm đèn 1 sáng
Nút 2 bấm làm đèn 2 sáng
Nút 3 bấm làm đèn 3 sáng
Khi các nút này không bấm thì không đèn nào sáng
Bài tập 5: Dùng 3 nút bấm để điều khiển 3 led.
Nút 1 bấm làm đèn 1 sáng
Nút 2 bấm làm đèn 1 và 2 sáng
Nút 3 bấm làm đèn 1 và 2 và 3 sáng
Khi các nút này không bấm thì không đèn nào sáng
Bài tập 6: Dùng 3 nút bấm để điểu khiển 3 led.
Nút 1 làm cả 3 đèn sáng
Nút 2 làm cả 3 đèn nháy 3 lần
Nút 3 làm cả 3 đèn đuổi nhau

Bài tập 7: Sử dụng 3 nút bấm và 3 công tắc để đều khiển 7 led
Nút 1 làm cả 7 đèn sáng
Nút 2 làm đèn nối vào chân chẵn sáng
Nút 3 làm đèn nối vào chân lẻ sáng
Công tắc 1 làm 7 led đuổi nhau
Công tắc 2 làm 7 led duổi nhau nhưng 2 cái sáng 1
Công tắc 3 làm 7 led đuổi nhau nhưng 3 cái sáng 1

 
TIN TỨC KHÁC
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm