Hỗ trợ online
  • Nhân viên kinh doanh Hà Nội
  •   0364422772
0 - 3,400,000 đ        

Tự học arduino bài 8 - Điều khiển động cơ bước 5V

Tự học arduino bài 8 - Điều khiển động cơ bước 5V

Giới thiệu

Điều khiển động cơ bước 5V là bài học thứ 8 trong chuỗi bài tự học arduino. Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng làm quen với loại động cơ bước đơn giản 28BYJ-48 và module ULN2003.

Loại động cơ bước được sử dụng trong bài học này là loại động cơ bước 4 pha (2 pha được chia đôi ở mỗi pha ngay tại vị trí giữa) (gồm 5 dây). Một bước động cơ xoay 5.625 độ, để quay

 hết một vòng là 64 bước

Bài viết liên quan

Bộ kit arduino robot

Khóa học lập trình điều khiển

Điều khiển động cơ bước

Thông số kỹ thuật

 

Điện thế: 5V

Số pha: 4

Tỉ lệ bánh răng: *64

Một bước tương đương 5.625 độ

Tần số: 100Hz

Điện trở trong 50 Ω±7%(25℃)

Linh kiện chuẩn bị

Hướng dẫn chi tiết

Để điều khiển động cơ bước 5V, ở video hướng dẫn sau đây chúng ta sẽ sử dụng thư viện Stepper.h được tích hợp sẵn trong arduino IDE để điều khiển. Các bạn chú ý theo dõi các bước thực hiện nhé

Code mẫu arduino

Các bạn có thể sử dụng code mẫu này để nạp cho arduino nhé.

/*

Stepper Motor Control – one revolution

This program drives a unipolar or bipolar stepper motor.

The motor is attached to digital pins 8 – 11 of the Arduino.

The motor should revolve one revolution in one direction, then

one revolution in the other direction.

Created 11 Mar. 2007

Modified 30 Nov. 2009

by Tom Igoe

*/

#include

const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution

// for your motor

// initialize the stepper library on pins 8 through 11:

Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);

void setup() {

// set the speed at 60 rpm:

myStepper.setSpeed(60);

// initialize the serial port:

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// step one revolution in one direction:

Serial.println(“clockwise”);

myStepper.step(stepsPerRevolution);

delay(500);

// step one revolution in the other direction:

Serial.println(“counterclockwise”);

myStepper.step(-stepsPerRevolution);

delay(500);

}

TIN TỨC KHÁC
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm