About Us

Robot cho mọi người

Câu chuyện của chúng tôi

Robot cho mọi người là một dự án cá nhân với mục tiêu tạo động lực, khuyến khích các bạn trẻ Việt Nam học tập và nắm bắt công nghệ. Chúng tôi mong muốn, thế hệ trẻ của Việt Nam trong 20 – 30 năm tới sẽ trở thành thế hệ “sánh vai với các cường quốc năm châu”, như Hồ Chủ Tịch từng mong ước