Tổng hợp code mẫu

Chào các bạn, với mục tiêu tổ chức các bài giảng một cách có hệ thống và khoa học. Từ nay, tất cả các code mẫu của Robot cho mọi người đều sẽ được sắp xếp tại đây nhé.

Tự học arduino

 

Thư viện Arduino Remote Master

Dfplayermini

LCDI2C

pubsubclient master

AdafritPWMServoDriver

Relay trên fritzing

L298 trên fritzing

Profile máy in 3d

Grbl master

Cura 4.0.0, profile, file test nhiệt, start-end code (mới in 3d đừng tải cái này)

Robot dò line 5 mắt – mạch điện

Mạch arduino điều khiển động cơ qua L298 có giảm tốc

Robot bluetooth kết hợp robot dò line – mạch điện

Cánh tay robot dò line – mạch điện

Cảm biến màu TCS3200- Mạch điện

Phần mềm cài đặt Labview 2014

Crack labview

AForge.NET

Driver CH340 Driver CP2102

Fritzing

Hercules

Mblock V3.4.11

Mblock 5

SerialInp Cura 15.4.6 for MAC

Cura 15.4.3 for windown

GaraBlock (Tiếng Việt) GaraBlock 2.3.5

Robot Code robot kết hợp dò line và cánh tay tự tránh vật cản

100 HỌC BỔNG Khóa học Robot dò đường

Bộ hướng dẫn test thiết bị xe 2 bánh tự cân bằng

Code Robot dò đường 5 mắt

File code robot dò line 5 mắt có đếm văng và cross

Lập trình Robot hai bánh tự cân bằng dò line

Robot dò đường 4 mắt

Cánh tay robot bluetooth qua máy tính

Robot điều khiển bluetooth qua điện thoại android

Code cánh tay robot tự động

Cánh tay robot có thể chọn cổng và baudrate

Tay robot vô hiệu hóa nút bấm

Cánh tay robot (arduino), nhận tín hiệu serial

Robot điều khiển bằng bàn phím

Trâu gỗ ngựa gỗ

Robot dò đường lùi khi văng

Hàm nhận khoảng cách siêu âm

Code robot bluetooth kết hợp dò line

Tay robot gắp vật từ từ và tự điều chỉnh về góc hợp lý

Robot tránh vật cản

Code Robot rf 4 kênh

Gbot – GaraSTEM

G-Robot bài 8: Cảm biến lửa

G-Robot bài 9: Cảm biến âm thanh

G-Robot bài 10: Cảm biến độ ẩm đất

G-Robot bài 11: Cảm biến siêu âm

G-Robot bài 12: Cảm biến dò line

G-Robot bài 14: Relay từ

G-Robot thi đấu bài 4: Dò line 4 mắt cơ bản

Mbot- Mblock Mbot bài 2: Kìa con bướm vàng

Robot arduino

Dự án khác Điều khiển Servo & MPU6050

Traffic light

Code mẫu phát nhạc

Bia tập bắn điều khiển

Ví dụ analogSerial

AnalogWrite

Giảm tốc động cơ với L298

Nhận tín hiệu từ nút bấm

Đọc Cảm biến âm thanh

Nhận Cảm biến khí gas

Hiển thị Cảm biến mưa

Lấy giá trị Cảm biến siêu âm

Code CNC Writers

CNC Writer + Java + Sơ đồ

Đọc giá trị cảm biến dò đường

Drumpad

GY 521

Ví dụ hàm trong lập trình arduino

Hàm robotMover

Điều khiển động cơ với L298

Băm xung với L298

LCD

Đọc màu sắc với labview

Nhận tín hiệu từ nút bấm

Đọc tín hiệu từ chiết áp

Gửi tín hiệu lên thingspeak

Nháy 1 led

File exe cánh tay robot nhớ chuyển động

Robot OTTO nhảy Michael Jackson

OTTO full

Đánh hợp âm piano

Quét 2 động cơ servo

Scan địa chỉ I2C

Code cầu vồng Processing

Giao tiếp Serial

Quét động cơ servo

Kìa con bướm vàng

Servo basic

Robot Otto bluetooth Mblock

Color sensor (cảm biến màu)

Vỗ tay đèn sáng

Hiển thị giá trị độ ẩm đất

Trời tối đèn sáng

2. Bản thiết kế máy bay

Kit máy bay Combo kit máy bay 1

Angry bird

AxisV3

Thủy phi cơ Polaris

Bipie plans

Blue Beagle

Breeze F3P

Brio foamy

Calypso

Calypso 2

Edge

EEZYbotARM

Elecro maniyac

F35A 18WS

F104 Starfighter

Kit  F22 Raptor

Bản vẽ F22 Khối Pass: mohinh.club

Thiết kế F22 Flat

Kit F22 hình khối

F3Axis

FOKKERDR1

FT Outer

F18 V3

Hoaxi 2

Hoxai move

Hyper EZ

Index 2.2

Index

KungFu

Libro 3dPro

Liptonic

BD5

Extra 300

F 117

F4U corsair 2

Mig 29

Su30 MSK

Su37 Flanker

Morback

Morback 4d

Piper J3 Cub

Plumar

Pulse II

Rebelion

Rouven the raven

Silence

Spoke

Su 30

Super Nova

Su 37 flat

Troll pdf

Voxel 1

Voxel 2

Voxel A4

Yak 54

Zlap 3

FT Mig-3 Full-size Casa V121 1m2 Su 30 mks2 YAK 130

Kit thuyền

Kit thuyền 1

Tàu kiểm ngư

Bản vẽ tàu Sigma

3. Tài liệu khác

Tài liệu khóa học Tài liệu khóa Điều khiển thiết bị bằng tin nhắn

Tuyển tập 100 nhiệm vụ pháp thuật cơ bản Bộ Arduino cơ bản Bộ Arduino cơ bản

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *