Lập trình Scratch với G-Robot

Lập trình Scratch với G-Robot

G-Robot, Tài liệu
Lập trình Scratch không còn là một kỹ năng xa lạ với thế giới hiện đại. Và để bắt đầu, không có gì tốt hơn là học từ những người bạn trung thành, đáng tin cậy và đầy kinh nghiệm. Khóa học "Lập trình Scratch với G-Robot" chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự dễ dàng của Scratch và sự hấp dẫn của thế giới robot hóa. [caption id="attachment_1593" align="alignnone" width="300"] Lập trình Scratch với G-Robot[/caption] Tại sao Lập trình Scratch? Scratch là một môi trường lập trình thân thiện dành cho tất cả mọi người, từ trẻ em đến người lớn. Với Scratch, bạn có thể tạo ra các ứng dụng, trò chơi. Cũng như thực hiện những dự án sáng tạo mà không cần biết lập…
Read More
Tổng hợp code mẫu

Tổng hợp code mẫu

Arduino, Cảm biến, Động cơ, Robot, Tài liệu
Chào các bạn, với mục tiêu tổ chức các bài giảng một cách có hệ thống và khoa học. Từ nay, tất cả các code mẫu của Robot cho mọi người đều sẽ được sắp xếp tại đây nhé. Tự học arduino https://www.youtube.com/watch?v=6RiYTm1cwAk&pp=ygUZcm9ib3QgY2hvIG1vaSBuZ3VvaSBPMiB0dg%3D%3D&pbjreload=102&ab_channel=Robotchom%E1%BB%8Ding%C6%B0%E1%BB%9Di Thư viện Arduino Remote Master Dfplayermini LCDI2C pubsubclient master AdafritPWMServoDriver Relay trên fritzing L298 trên fritzing Profile máy in 3d Grbl master Cura 4.0.0, profile, file test nhiệt, start-end code (mới in 3d đừng tải cái này) Robot dò line 5 mắt - mạch điện Mạch arduino điều khiển động cơ qua L298 có giảm tốc Robot bluetooth kết hợp robot dò line - mạch điện Cánh tay robot dò line - mạch điện Cảm biến màu TCS3200- Mạch điện Phần mềm cài đặt Labview 2014 Crack labview AForge.NET…
Read More