Shinkanzen Masuta Choukai N2 (sách + audio)

Shinkanzen Masuta Choukai N2 (sách + audio)

Ngoại ngữ, Tài liệu
"Shinkansen Master N2 Choukai" (thường được biết đến với tên tiếng Nhật là "新完全マスターN2 聴解") là một phần trong bộ sách "Shinkansen Master" dành cho những người đang chuẩn bị thi N2 của kỳ thi Nihongo Nouryoku Shiken (JLPT - Japanese Language Proficiency Test)."Choukai" trong tiêu đề sách nghĩa là "nghe hiểu". Do đó, cuốn sách này tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng nghe hiểu tiếng Nhật cho học viên.Các đặc điểm nổi bật của "Shinkansen Master N2 Choukai" bao gồm:Nội dung phong phú: Cung cấp nhiều bài nghe với nhiều chủ đề và tình huống thực tế, giúp người học làm quen với đa dạng từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho kỳ thi N2.Bài tập thực hành: Sau mỗi bài nghe, sách cung cấp các…
Read More