Mắt Nhận Hồng Ngoại với Arduino – Thu Tín Hiệu từ Điều Khiển TV

Bạn đang tìm cách kết nối và lập trình mắt nhận hồng ngoại để thu tín hiệu từ điều khiển TV với Arduino? Hãy theo dõi video hướng dẫn chi tiết này để biết cách thực hiện!

1. Giới Thiệu mắt nhận hồng ngoại

Mắt nhận hồng ngoại là một linh kiện điện tử cực kỳ hữu ích, cho phép bạn thu tín hiệu từ các thiết bị điều khiển hồng ngoại như điều khiển TV. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn từ video để bạn có thể dễ dàng kết nối và lập trình mắt hồng ngoại với Arduino.

2. Bước 1: Chuẩn Bị Linh Kiện

  • Arduino board
  • Mắt hồng ngoại
  • Dây kết nối
  • Điều khiển TV hồng ngoại

3. Bước 2: Kết Nối Mắt Hồng Ngoại

  • Kết nối chân VCC, GND và Signal của mắt hồng ngoại với Arduino.
  • Đảm bảo rằng mọi kết nối đều chắc chắn và an toàn.
Mắt nhận hồng ngoại arduino
Mắt nhận hồng ngoại arduino

4. Bước 3: Lập Trình Arduino

  • Mở Arduino IDE và nhập mã lập trình.
  • Cài đặt thư viện cần thiết và upload chương trình lên Arduino board.

5. Bước 4: Test và Sử Dụng

  • Sử dụng điều khiển TV để gửi tín hiệu hồng ngoại.
  • Quan sát kết quả trên Serial Monitor của Arduino IDE.

Kết Luận

Với hướng dẫn chi tiết trong video và bài viết này, bạn đã có thể kết nối và lập trình mắt hồng ngoại để thu tín hiệu từ điều khiển TV với Arduino. Hãy thử nghiệm và tận hưởng niềm vui của việc tự tạo ra các dự án DIY!Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *