Internet of Thing(s) (IoT) sử dụng Arduino IDE và ESP8266

Internet of Thing(s) (IoT) sử dụng Arduino IDE và ESP8266

Internet of things, Tài liệu
Trong thời đại số hóa ngày nay, Internet of Things (IoT), hay còn gọi là "Mạng lưới vạn vật", đang mở ra một kỷ nguyên mới với vô số ứng dụng thú vị và tiềm năng. Để giúp bạn dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu về lĩnh vực này, chúng tôi xin giới thiệu bộ video hướng dẫn sử dụng Arduino IDE và ESP8266 để tạo ra các dự án IoT độc đáo. 1. Internet of Thing(s) (IoT) - Khái niệm và ứng dụng Internet of Things không chỉ là việc kết nối các thiết bị thông minh với nhau thông qua mạng internet. Nó còn là việc tạo ra một hệ thống tự động, thông minh, có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra…
Read More